yhteishanke

takaisin etusivulle

Suomen Hiilinielu mukanayhteishankkeessa. 

Metsäkeskuksen jaMaanmittauslaitoksen yhteinen Tiedostava metsätilan omistus -hanke panostaayhteismetsien toimintaedellytysten parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Euroopanmaaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamassa hankkeessa keskitytäänerityisesti yhteismetsien pinta-alan kasvattamiseen. Suomen Hiilinielun modernitoiminta-ajatus sopii hyvin kehittämishankkeen ohjelmaan.

Sirpaloitunut tilarakennelisää metsätalouden harjoittamisen kustannuksia ja vaikeuttaa metsienmonikäyttöä. Tavoitteena on, että metsänomistajat havahtuvat mahdollisuuteenlisätä metsäomaisuudesta saatavia hyötyjä, jolloin myös alueenmetsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa. Isolla pinta-alalla toimiva yhteismetsävoi huomioida paremmin myös metsien monimuotoisuuden, hiilen sidonnankysymykset sekä metsän esteettiset ja virkistyskäyttöön liittyvät seikat.

Hanke järjestäämaaliskuussa 2020 Taivalkoskella kaikille metsänomistajille tarkoitetun AvoimetOvet -tilaisuuden, jossa käydään läpi yleistä yhteismetsiin liittyvää asiaa jaesitellään Suomen Hiilinielu -yhteismetsää.   

Tästä näet hankkeentarkemman esittelyn nettisivuilta:
https://www.metsakeskus.fi/tiedostava-metsatilan-omistus
Facebookissa viimeisimmättiedotteet tapahtumista:
https://www.facebook.com/TiedostavaMetsatilanOmistus/